Producte

 • Sal de manganès

  Sal de manganès

  Un permanganat és el nom general d'un compost químic que conté l'ió de manganita, (MnO-4). Com que el manganès està en l'estat d'oxidació de +7, l'ió permanganat és un agent oxidant fort. L'íon té geometria tetraèdrica. Les solucions de permanganat són de color porpra i són estables en mitjans neutres o lleugerament alcalins.

  View all Proudcts >>
 • Chromium

  Chromium

  Les sals de cromat contenen l'anió cromat, CrO2-4. Les sals de dicromatos contenen l'anió de dicromat, Cr2O2-7. Són oxianions de crom en l'estat d'oxidació 6+. Són agents oxidants moderadament forts. En una solució aquosa, els ions de cromat i dicromat pot ser interconversible.

  View all Proudcts >>
 • Fluorosilicate

  Fluorosilicate

  Blanc inodor i insípid hexagonal o cúbic cristall o en pols. La densitat relativa és 3,08 (hexagonals) o 2.665 (cúbic, 17 ° C). És higroscòpica. Lleugerament solubles en aigua, soluble en àcid clorhídric, solubilitat lleugerament augmentat amb l'augment de temperatura. Insoluble en alcohol. Hidròlisi en aigua calenta produeix àcid silícic.

  View all Proudcts >>