Casa > Notícies > Contingut
Permanganat de sodi
Sep 19, 2018

Productes químics comuns de permanganat de sodi. Es pot utilitzar com un oxidant, bactericida, antídot i també es pot utilitzar com a substitut de permanganat de potassi. Explosió es produeix en àcid sulfúric, sal d'amoni o peròxid d'hidrogen. Glicerina i l'etanol pot causar combustió espontània. Contacte amb agents reductors, compostos orgànics i substàncies inflamables com a sofre i fòsfor causes perill de combustió i explosió.