Casa > Notícies > Contingut
Propietats fisicoquímiques del permanganat de sodi
Sep 19, 2018

Caràcter: cristall violeta vermell o pols.

Densitat relativa: 2,47

Solubilitat: soluble en aigua, etanol i èter, soluble en amoníac líquid.

Punt de fusió: 170 graus C

Punt d'ebullició: 100 graus C

Condicions d'emmagatzematge: ventilació de magatzems, càrrega i descàrrega lleugeres, separades de matèria orgànica, agent reductor i material inflamable de fòsfor de sofre.