Casa > Coneixement > Contingut
L'ús de clorur de crom tres
Sep 19, 2018

1. és adequat per a tot tipus de crom que contenen catalitzadors.

2. es pot també utilitzar com a element hora de tenyir, additiu de crom i reactiu de crom per trivalent acabat cromat.

3. es pot també utilitzar com a matèria primera per produir altres sals de crom i fabricació chrome que contenen pigments.