Casa > Coneixement > Contingut
L'estabilitat del dicromat de sodi
Sep 19, 2018

1. fàcil a higroscòpica, pols. és un fort agent oxidant. Contacte amb matèria orgànica fricció, impacte pot causar combustió. Resistència a la corrosió.

Fàcil es redueixi a crom trivalent.

2. estabilitat: estable.

3. prohibit lligand: forta reducció de l'agent, alcohol, aigua, pols de metall actiu, sofre, fòsfor, àcid.

4. condicions d'evitar contacte: aire humit. 5. risc agregació: no s'agreguen.


Un parell de: Ús de l'àcid cròmic

Següent: Àcid cròmic