Casa > Coneixement > Contingut
Silicat de flúor de potassi
Sep 19, 2018

Cristalls o pols blancs. Inodor i sense gust. La densitat relativa de cristallització del sis sistema cúbic va ser de 3,08, i la densitat relativa de cristallització dels cristalls cúbics va ser de 2.665 (17 ℃). Molt àcid. És higroscòpic. Mol poc soluble en aigua. Soluble en àcid clorhídric, la solubilitat augmenta lleugerament amb l'augment de la temperatura. Insoluble en alcohol. Hidròlisi de fluorur de potassi, fluorur d'hidrogen i àcid silícic en aigua calenta.