Casa > Coneixement > Contingut
Propietats fisicoquímiques dels tres clorur de crom
Sep 19, 2018

Triclorur de crom és principalment de vidre monoclínic sense color porpra, ió crom és en l'espai octaèdrics formada per ió clorur en la hexaedre. La densitat relativa és 1.76 g/cm3, el punt de fusió és de 83 graus, i la seva densitat és 2.87.

És fàcil deliquescence, soluble en aigua, porpra Molalitat, verd en solució concentrada i el pH en 0.2mol / L solució és 2.4. Soluble en alcohol, lleugerament soluble en acetona, quasi insoluble en èter.

Estable a temperatura i pressió atmosfèrica per evitar la llum, obrir foc i alta temperatura. Sublimar a 950 graus Celsius i es descomponen a 1300 Celsius de grau.