Casa > Coneixement > Contingut
Necessita atenció en l'emmagatzematge de dicromat de sodi
Sep 19, 2018

Emmagatzemi en un magatzem fresc, sec i ben ventilat. Manténgase lluny del foc i de la calor. Temperatura d'emmagatzematge no superior a 35 ℃, humitat relativa no superior al 75%. Segell d'embalatge. Ha de ser amb l'agent reductor, l'alcohol i un altre emmagatzematge separat, eviti l'emmagatzematge mixt. La zona d'emmagatzematge ha d'estar equipada amb materials adequats per adaptar-se a les fuites.