Casa > Coneixement > Contingut
Àcid cròmic
Sep 19, 2018

L'àcid cròmic és una solució groga feblement àcid, que només existeix en solució aquosa. Amb sals de bari solubles o sals de plom, l'acció produeix cromat de bari groc o precipitació de cromat. En la solució àcida, principalment en forma d'àcid reconservable, amb una forta capacitat oxidant. Els 166 grams de triòxid de crom dissolen en 100 grams d'aigua i es fabriquen.

Un parell de: L'estabilitat del dicromat de sodi

Següent: No