Casa > Coneixement > Contingut
Aplicació de dicromat de sodi
Sep 19, 2018

S'utilitza per a la producció d'anhídrid crònic, dicromat potàssic, dicromat d'amoni, sulfat de crom basat en sal, plom crom groc, crom crom vermell, crom groc dissolt, òxid de crom verd i altres matèries primeres, la producció de colorants blaus alcalins, sacarina, sintètica càmfora i oxidant de fibra sintètica. La indústria farmacèutica s'utilitza com a oxidant per a la producció d'amina fenil sulfona, benceno benzocaïna, àcid fòlic, Reveno ye. La indústria de la tintura i la impressió s'utilitza com a oxidant en la tintura de colorants d'anilina, un agent de posttractament a l'hora de teixir amb tints de tintura de l'IVA i un mordat en la tintura amb colorants mordants àcids. La indústria del bronzejat s'utilitza com a agent de bronzejat. La indústria galvanitzada s'utilitza per a la galvanització després del tractament de passivació per augmentar la brillantor. La indústria del vidre s'utilitza com a colorant verd.