Chromium

Les sals de cromat contenen l'anió cromat, CrO2-4. Les sals de dicromatos contenen l'anió de dicromat, Cr2O2-7. Són oxianions de crom en l'estat d'oxidació 6+. Són agents oxidants moderadament forts. En una solució aquosa, els ions de cromat i dicromat pot ser interconversible.
Trobeu aquí fabricants i proveïdors de crom professional a la Xina. Changyuan ofereix permanganat d'alta qualitat amb preus competitius. Si us plau, assegureu-vos que el crom a granel a l'engròs realitzat a la Xina aquí des de la nostra fàbrica.